fbpx

§ 1

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania usługi rezerwacji w Instytucie Wspierania Rozwoju (zwanym dalej IWR).
 2. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi rezerwacji online uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i numeru telefonu.

§ 2

 1. Za pośrednictwem strony iwr-krakow.pl świadczona jest usługa polegająca na umożliwieniu zarejestrowania się online na wizytę  u danego specjalisty przyjmującego w ramach IWR.
 2. Usługa w postaci zarezerwowania online wizyty w IWR świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
 3. Korzystanie z usługi rejestracji jest bezpłatne.
 4. Użytkownikiem usługi rejestracji może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Użytkownik, chcąc dokonać rejestracji online wizyty, musi podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

 • wybrać specjalistę,
 • wybrać preferowaną datę i godzinę wizyty,
 • podać imię i nazwisko osoby, która chce skorzystać z usług danego specjalisty,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail.

 1. Jeśli użytkownik chce uzyskać fakturę, musi podać dane do faktury VAT w formularzu rejestracyjnym. Jeśli tego nie uczyni, zostanie mu wystawiony paragon i nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT.
 2. Podczas rejestracji użytkownik może opłacić wizytę online za pośrednictwem przelewu błyskawicznego lub BLIK-a. Jeśli tego nie zrobi, opłatę musi wnieść na miejscu gotówką. Opłacenie sesji przeprowadzanych online jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem przelewu błyskawicznego lub BLIK-a w momencie rejestracji. 
 3. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zaplanowanej wizyty (usługa, dzień, godzina).
 4. Pacjent ma obowiązek wypełnienia wszystkich danych w tym podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, który służył będzie wyłącznie do potwierdzenia, odwołania lub przypominania drogą sms wizyty.
 5. Anulowania rezerwacji można dokonać droga telefoniczną pod numerem 603 957 111 
  lub drogą mailową pod adresem biuro@iwr-krakow.pl. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 24 godz. przed planowanym terminem wizyty lub niestawienia się na wizytę klient jest zobligowany do opłacenia całej kwoty za wizytę.

§ 4

 1. IWR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy specjalistów, zmian cen usług).
 2. Klient zapisany na wizytę w IWR zostanie poinformowany o dokonanych zmianach w grafiku pracy specjalisty, do którego został zapisany na wizytę.
 3. Godzina wizyt, podana w systemie, jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest właściciel Instytutu Wspierania Rozwoju, Wydawnictwo eSPe, z siedzibą na ul. Meissnera 20 w Krakowie (kod pocztowy 31-457 Kraków).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem espe@espe.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podawane przez klientów dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usługi wsparcia psychologicznego, którą zawierają klienci w momencie rezerwacji wizyty w Instytucie Wspierania Rozwoju, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO].
 4. Odbiorcami danych klientów są specjaliści, których zatrudnia IWR w celu realizacji umowy ww. usługi.
 5. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniej wizyty u specjalisty w Instytucie Wspierania Rozwoju z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 6. Klienci mają prawo zażądania od Administratora danych dostępu do swoich danych przechowywanych przez Administratora, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez klientów danych przy realizacji usługi jest niezbędne do realizacji umowy świadczenia usługi i niepodanie ich uniemożliwia IWR realizację tej usługi. 

§ 6

 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, klient zobligowany jest zgłosić to personelowi IWR, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. IWR zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.ramach