fbpx

 • § 1
 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania usługi rezerwacji w Instytucie Wspierania Rozwoju (zwanym dalej IWR).
 2. Każda osoba przed skorzystaniem z usługi rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi rezerwacji online uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 • § 2
 1. Usługa rejestracji online na wizytę u danego specjalisty przyjmującego w ramach IWR jest świadczona za pośrednictwem portalu twojpsycholog.pl.
 2. Usługa w postaci zarezerwowania online wizyty w IWR świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
 3. Korzystanie z usługi rejestracji jest bezpłatne.
 4. Użytkownikiem usługi rejestracji może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowała regulamin oraz zapoznała się z treścią Polityki Prywatności, które są zamieszczone na portalu twojpsycholog.pl
 • § 3
 1. Użytkownik, chcąc dokonać rejestracji online wizyty, musi podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
 • wybrać miejsce świadczenia usługi,
 • wybrać specjalistę,
 • wybrać rodzaj świadczonej usługi,
 • wybrać preferowaną datę i godzinę wizyty,
 • wprowadzić imię i nazwisko osoby, która chce skorzystać z usług danego specjalisty,
 • podać numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

Jeśli użytkownik chce uzyskać fakturę, musi poinformować o tym IWR drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres biuro@iwr-krakow.pl. Wiadomość musi zawierać niezbędne dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Jeśli tego nie uczyni, zostanie mu wystawiony paragon i nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT.

 • § 4
 1. Podczas rejestracji użytkownik może opłacić wizytę online za pośrednictwem szybkiego przelewu lub płatności BLIK. Jeśli tego nie zrobi, w niektórych przypadkach opłatę może wnieść na miejscu gotówką. Opłacenie sesji przeprowadzanych online jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem szybkiego przelewu lub płatności BLIK w momencie rejestracji. 
 2. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zaplanowanej wizyty (usługa, dzień, godzina).
 3. Anulowania rezerwacji można dokonać droga telefoniczną pod numerem 730 073 713 lub drogą elektroniczną na kilka sposobów:
 4. Pisząc wiadomość email na adres biuro@iwr-krakow.pl.
 5. Odwołując wizytę poprzez dedykowany przycisk „odwołaj wizytę”, otrzymany w wiadomości mailowej potwierdzającej rezerwację.
 6. Logując się na swoje konto (o ile zostało stworzone) na portalu twojpsycholog.pl i wybór możliwości odwołania wskazanej wizyty w panelu użytkownika.

W przypadku anulowania rezerwacji później niż 24 godz. przed planowanym terminem wizyty lub niestawienia się na wizytę klient jest zobligowany do opłacenia całej kwoty za wizytę.

 • § 5
 1. IWR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy specjalistów, zmian cen usług).
 2. Klient zapisany na wizytę w IWR zostanie poinformowany o dokonanych zmianach w grafiku pracy specjalisty, do którego został zapisany na wizytę.
 3. Godzina wizyt, podana w systemie, jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 • § 6
 1. Administratorem danych osobowych klientów jest właściciel IWR WE sp. z o.o., z siedzibą na ul. Meissnera 20 w Krakowie (kod pocztowy 31-457 Kraków).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iwr@iwr-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podawane przez klientów dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usługi wsparcia psychologicznego, którą zawierają klienci w momencie rezerwacji wizyty w Instytucie Wspierania Rozwoju, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO].
 4. Odbiorcami danych klientów jest portal twojpsycholog.pl oraz pracownicy i specjaliści, których zatrudnia IWR w celu realizacji umowy ww. usługi.
 5. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniej wizyty u specjalisty w Instytucie Wspierania Rozwoju z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 6. Klienci mają prawo zażądania od Administratora danych dostępu do swoich danych przechowywanych przez Administratora, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez klientów danych przy realizacji usługi jest niezbędne do realizacji umowy świadczenia usługi i niepodanie ich uniemożliwia IWR realizację tej usługi. 
 • § 7
 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, klient zobligowany jest zgłosić to personelowi IWR, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. IWR zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.