fbpx
Nasza misja

Nasza misja

Misją IWR jest wspieranie osób w wykorzystywaniu przez nie w pełni talentów, potencjału czy zdolności. Chcemy pomagać im w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu kryzysów psychologicznych, które im w tym przeszkadzają, jak również inspirować do zmian, które pozwolą im rozwijać się i wzrastać, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. W sposób szczególny adresujemy naszą działalność do tych, którzy są w najbardziej intensywnej fazie rozwoju – ludzi młodych – oraz osób które się nimi zajmują: rodziców, nauczycieli i wychowawców. Jednak pozostajemy otwarci także na inne osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego. 

W swojej pracy kierujemy się:

  • dbałością o dobro osób, które zwracają się do nas o wsparcie;
  • zasadą poufności przekazywanych nam w trakcie pracy informacji;
  • zasadą uczciwości i realizmu, jeśli chodzi o wyniki pracy;
  • wiarą w możliwości i potencjał klienta;
  • kodeksami etycznymi profesjonalnych organizacji, skupiających terapeutów, psychologów i coachów.

Prowadzimy indywidualne i grupowe sesje oraz warsztaty dla poszukujących wsparcia, jak również dla osób chcących zdobywać umiejętności w zakresie udzielania takiego wsparcia innym.

IWR skupia terapeutów, psychologów i coachów, którzy posiadają udokumentowane kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, a swoją pracę poddają superwizji. 

W sposób szczególny adresujemy naszą działalność do tych, którzy są w najbardziej intensywnej fazie rozwoju – ludzi młodych – oraz osób które się nimi zajmują: rodziców, nauczycieli i wychowawców.
- Instytut Wspierania Rozwoju