fbpx
Ludzie z korporacji uczestniczą w szkoleniach z kształcenia kompetencji miękkich

Szkolenia dla firm

Trening kompetencji miękkich

Jesteśmy ekspertami z zakresu wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej pracowników. Organizujemy szkolenia o różnorodnej tematyce, którą dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danego zespołu. Realizujemy formy szkoleniowe z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem i organizacją pracy, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania emocji czy zarządzania zmianą. W swojej ofercie posiadamy również szkolenia skierowane do liderów, które kładą główny nacisk na rozwijane umiejętności menadżerskich. Zobacz nasze propozycje szkoleń lub skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Zarządzanie stresem i emocjami

Tematyka szkolenia skupia się na treningu umiejętności związanych ze świadomością, rozumieniem i funkcjami przeżywanych emocji oraz wypracowaniem użytecznych sposobów reagowania na nie. W ramach praktycznych ćwiczeń realizowanych podczas szkolenia, uczestnicy nabędą konkretne narzędzia do radzenia sobie z doświadczanymi przez nich trudnościami związanymi ze stresem czy wypaleniem zawodowym.

Komunikacja interpersonalna

To praktyczne szkolenie mające na celu realną poprawę jakości kontaktu z innymi. Forma szkolenia jest przepełniona pracą nad umiejętnościami w zakresie komunikacji niewerbalnej, asertywności, aktywnego słuchania czy przezwyciężania barier komunikacyjnych. To szkolenie pozwala uczestnikowi uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony komunikowania, jednocześnie nauczyć się nowych sposobów komunikacji i wzmocnić swoją pewność siebie.

Akademia liderów

To rozbudowany cykl szkoleń, którego głównym celem jest wsparcie w rozwoju osób pełniących funkcje menedżerskie. Skupia się głównie na rozpoznaniu i mobilizowaniu zasobów osobistych, tworzeniu własnej drogi rozwoju oraz na treningu z zakresu inteligencji emocjonalnej. To szkolenie porusza ogromny zakres tematyczny, m.in. rola i odpowiedzialność lidera, style zarządzania, komunikacja interpersonalna, mediacje, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i wiele innych.

Jeśli jesteś zainteresowany kosztem szkoleń dla swojej firmy lub indywidualną ofertą, napisz do nas na adres: iwr@iwr-krakow.pl lub zadzwoń pod numer 730 806 327 aby dowiedzieć się więcej szczegółów.