fbpx

Marzena Anna Dębowska, psycholog

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po czym kontynuowałam naukę na studiach doktoranckich na tym samym wydziale.

Specjalizuję się w poradnictwie psychologicznym, opiniowaniu oraz psychologii sądowej. Interesuję się psychologią analityczną C.G. Junga.

O mnie

Tutaj opis od serca. Najlepiej jaką misję ma dana osoba.

W jakich problemach mogę cię wesprzeć?

Świadczę usługi psychologiczne:

 • Konsultacje psychologiczne (interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, terapia wspierająca) 
 • Konsultacje diagnostyczne (wywiad psychologiczny, badanie osobowości, testy neuropsychologiczne, poziom rozwoju intelektualnego) 
 • Opinie psychologiczne

Zajmuję się diagnozą i poradnictwem psychologicznym. Zapraszam pacjentów dorosłych oraz nastoletnich na konsultacje oraz terapię wspierającą w następujących problemach:

 • Zaburzenia emocjonalne (nieuzasadnione sytuacyjnie reakcje emocjonalne: drażliwość, reagowanie nieadekwatną złością, smutkiem lub płaczem), zaburzenia nastroju (depresja – przewlekły smutek, przygnębienie, niechęć do działania, myśli samobójcze)
 • Nerwice (zaburzenia lękowe, niepokój, stany paniki, myśli natrętne, fobie)
 • Zaburzenia psychosomatyczne (bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, duszności, kołatanie serca, zaburzenia jelitowo – żołądkowe, inne dolegliwości nie znajdujące potwierdzenia w badaniach lekarskich)
 • Inne niepokojące objawy psychiczne
 • Wsparcie w przebiegu leczenia chorób psychicznych i neurologicznych
 • Sytuacje kryzysowe (żałoba, rozwód, rozpad związku, utrata pracy, wypadek, choroba własna lub bliskiej osoby)
 • Problemy osobowościowe (np.: obniżona samoocena, zaburzenia poczucia własnej wartości, obniżona asertywność, nieśmiałość)
 • Trudności w radzeniu sobie ze stresem, obniżone umiejętności adaptacyjne
 • Trudności w relacjach z partnerem; trudności w nawiązywaniu/podtrzymaniu bliskiej relacji
 • Problemy wychowawcze (trudności w komunikowaniu się z dzieckiem, zaburzenia nastroju lub zachowania dziecka, np. zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, samookaleczanie się itp.)
 • Problemy zawodowe, trudne relacje ze współpracownikami, wypalenie zawodowe • Przemoc w rodzinie
 • Inne doświadczenia traumatyczne
 • Problemy związane z tożsamością
 • Problemy związane z leczeniem niepłodności
 • Chęć rozwoju osobistego (możliwość lepszego poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, poprawa swojego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym, poprawa relacji społecznych)

Do psychologa można zgłosić się z każdym problemem psychicznym, który budzi niepokój lub utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po czym kontynuowałam naukę na studiach doktoranckich na tym samym wydziale.

Pracowałam jako psycholog szkolny. Wykładałam psychologię. Od 14 lat pracuję z pacjentami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego, ponadto stale współpracuję ze świetlicą środowiskową, gdzie prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz z Punktem Konsultacyjnym, gdzie udzielam konsultacji dla dorosłych. Przez kilka lat współpracowałam z Gminnym Zespołem ds. Przemocy w Rodzinie, uczestnicząc w szkoleniach z tej dziedziny.