Malgorzata Kijewska

Małgorzata Kijewska-Gajewska

Terapeuta

Jestem  magistrem psychologii oraz  dyplomowaną i certyfikowaną  psychoterapeutką.

Posiadam rekomendację Polskiego Instytutu Psychoterapii  Integratywnej w Krakowie. Byłam uczestniczką licznych szkoleń superwizyjnych, warsztatów, kursów (m.in. diagnostyka kliniczna DSM, integratywna psychoterapia krótkoterminowa, zaburzenia lęku, systemowa terapia depresji, warsztaty z psychosomatyki, psychoterapia par, zaburzenia jedzenia).

Od kilku lat pracuję jako psycholog i psychoterapeutka  w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przestrzegam kodeksu etycznego PIPIiS oraz EAP, swoją prace superwizuję.

Pracuję, o ile to możliwe, krótkoterminowo w podejściu integratywnym, to znaczy łączę różne formy pracy psychoterapeutycznej w zależności  od problemu i możliwości indywidualnych pacjenta.

Pomagam wyzwolić w pacjencie jego własny potencjał do podejmowania zmian oraz w  znalezieniu drogi do źródła szczęścia i siły w życiu. W terapii ujmuję człowieka jako całość i pomagam wskazać drogę, która prowadzi ku pełni życia czyli zdolności do miłości, szczęścia, pracy, zabawy i odważnego spojrzenia na sprawy ostateczne.

Prowadzę

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych,
  • psychoterapię  par,
  • psychoterapię osób będących w toksycznych relacjach lub szukających pomocy po wyjściu z toksycznych relacji,
  • konsultację i wsparcie psychoterapeutyczne dla młodzieży.

Pomagam osobom które potrzebują pomocy w:

  • w rozwiązywaniu problemów osobistych,
  • w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysowych,
  • doświadczających relacji toksycznych i traumy po zakończeniu takich relacji,
  • pragnących polepszyć swój komfort życia,
  • szukających drogi do spełnienia, szczęścia, zdrowia i miłości.

Poznaj naszych specjalistów

Marzena Dębowska
Marzena Dębowska
Psycholog
Michal Kus
Michał Kuś
Terapeuta
Aleksandra Krząstek
Aleksandra Krząstek
Terapeuta