fbpx

Jak słuchać i jak mówić do swoich dzieci

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

Jeśli chcesz wspierać swoje dzieci w harmonijnym rozwoju, poprawić komunikację i relacje w swojej rodzinie i świadomie budować w niej trwałe więzi – zapraszamy Cię na nasze warsztaty! Warsztaty  to cykl  6 spotkań, podczas których będziesz mógł:

  • zrozumieć, jak twoje emocje wpływają na relacje z bliskimi i podejmowane działania,
  • poznać, co dzieje się, kiedy stawiasz granice i stajesz się konsekwentny,
  • doświadczyć i przećwiczyć sposoby komunikacji i postępowanie wspierające samodzielność i odpowiedzialność Twojego dziecka,
  • dowiedzieć się, jak wspierać rozwój motywacji wewnętrznej,
  • rozważyć wpływ korzystania z mediów elektronicznych na jakość życia i relacji w swojej rodzinie,
  • posłuchać i wymienić się doświadczeniami z własnego rodzicielstwa.

Spotkania mają charakter praktyczny. Będziemy ćwiczyć i wymieniać się doświadczeniami w grupie maksymalnie 10 osób.


Prowadzący:

Aleksandra Krząstek

Aleksandra Krząstek
ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii rodzin i par w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (2017). Odbyła staż w Krakowskim Ośrodku Terapii i pracowała jako terapeutka rodzinna w tamtejszym Zespole Terapii Rodzin. Obecnie pracuje jako terapeutka z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. W 2020 r. ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest realizatorką warsztatów psychoedukacyjnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Szkoła dla Rodziców Nastolatków”. Brała również udział w kursie komunikacji na postawie założeń „Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga w Instytucie IPRI w Krakowie. Wspólnie z siostrami Pijarkami organizuje cykliczne Dni Skupienia dla Mam, prowadziła także grupę integracyjną dla mam z małymi dziećmi oraz warsztaty dla rodziców – w szkołach, przedszkolach i w parafii Dobrego Pasterza w Krakowie.

Danuta Zdaniewicz

Danuta Zdaniewicz
pedagog, nauczyciel, coach rodzicielski. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Jest współorganizatorką i absolwentką Szkoły Coachów Rodzicielskich w Krakowie. Ukończyła Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Realizowała program warsztatów psychoedukacyjnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła, pracując w szkole podstawowej oraz przygotowując i prowadząc warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci w Krakowie. Szkoliła wychowawców i nauczycieli w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.  Współpracuje z instytucjami wychowawczymi i edukacyjnymi. Prowadzi indywidualne sesje konsultacyjne dla rodziców oraz spotkania z młodzieżą. Stale pogłębia swoje doświadczenie zawodowe, m.in.  pracując w szkole. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pracą z młodymi ludźmi w obszarze  ich rozwoju i wykorzystania potencjału, jakim dysponują.

Termin

Spotykamy się przez 6 kolejnych wtorków począwszy od 4 października 2022 (4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11), w godzinach od 18.00-21.00.

Czas trwania i koszt szkolenia

Koszt: 450 zł (płatne do 26.09.2022)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przez poniższy formularz trwają do 26.09.2022.

Miejsce

Instytut Wspierania Rozwoju

ul. Żwirki i Wigury 31/2

Kraków